TÉCNICAS DE TAEKWON-DO ITF
× Para ver más conceptos inicie sesión.

Saju Jirugi

 1. Chariot sogi
 2. Kyong Ye Jase
 3. Narani junbi sogi
 4. Gunnun sogi

Saju Jirugi

 1. Gunnun so kaunde ap jirugi

Saju Makgi

 

Saju Jirugi

 1. Gunnun so palmok najunde makgi

Saju Makgi

 1. Gunnun so sonkal najunde makgi
 2. Gunnun so an palmok kaunde makgi

Básicas de ataque

 1. Apcha Busigi
 2. Yopcha Jirugi

Básicas de defensa

 1. Apcha Olligi
 2. Yopcha Olligi

Saju Jirugi

Saju Makgi